top

Engagement og kreativitet

Gennem bæredygtige kvalitetsløsninger

Velkommen til
B. Nygaard Sørensen A/S

B. Nygaard Sørensen A/S er en mellemstor entreprenørvirksomhed med 100 medarbejdere, som udfører nybyggeri og renovering samt om- og tilbygninger i alle entrepriseformer for private og offentlige bygherrer.

Med en god socialprofil og arbejdsmiljøcertificering tager firmaet et seriøst ansvar gennem hele byggeprocessen.

Tømrer- og snedkerarbejdet udføres ofte med egenproduktion og vi beskæftiger på nuværende tidspunkt 40 tømrere og snedkere.


B. Nygaard Sørensen A/S har vundet ArbejdsmiljøPrisen 2016 i kategorien psykisk arbejdsmiljø, som blev uddelt af Arbejdsmiljørådet for 11. gang den 24. november 2016.

 

Vores områder

Vi udfører total-, hoved-, stor- og fagentrepriser inden for nybyggeri, byfornyelse, ombygning og renovering.


Nybyggeri

Vi udfører alle former for nybyggeri af boligbyggerier, kommunale byggerier, kulturhuse og erhvervsbygninger og har mange kompetencer indenfor boligbyggeri, kontorbyggeri og institutioner.


Renovering

Vi udfører alle former for renovering og ombygning af boligbyggerier, kommunale byggerier, kulturhuse og erhvervsbygninger og har stor erfaring på dette område.