top

BNS A/S

BNS A/S blev etableret i februar 2020, da folkene bag LM Byg A/S og Pihl & Søn A/S købte en del af aktiviteterne efter B. Nygaard Sørensen A/S. B. Nygaard Sørensen A/S startede som en familiedrevet virksomhed tilbage i 1987.

Generelt

BNS A/S udfører total-, hoved-, stor- og fagentrepriser inden for nybyggeri, byfornyelse, ombygning og renovering.

Den overvejende del af BNS’ omsætning har altid været i offentlige og statslige byggerier, hvor vi har opført administrationsbygninger, laboratorier, plejeboliger, institutioner, skoler og idrætsfaciliteter. Disse opgaver har enten været renovering, nybyggeri eller en kombination.

Gennem tiden har BNS gennemført et stort antal renoveringer af andelsboligforeninger, ejerboligforeninger og almene boliger. Vi udfører alle former for renovering og ombygning af boligbyggerier, som kan omfatte byfornyelse, tag, facade, altaner, køkkener, udskiftning af installationer eller udenomsarealer og har stor erfaring og mange kompetencer på dette område.

Vi har stor erfaring inden for tidlige udbud, hvor vi indgår i tætte samarbejder/partneringaftaler med vores kunder og fungerer som konsulent med fokus på bygbarhed og overholdelse af budget. Et godt og tæt samarbejde vil resultere i en kortere projekteringstid, hurtigere byggetid, overholdelse af budget, bedre byggeri for kunden der matcher kundens krav og behov.

Denne samarbejdsform har vi gennemført med flere private og offentlige kunder, herunder kan nævnes Carlsberg Byen P/S og Danmarks Tekniske Universitet i Kongens Lyngby.

Med BNS’ høje faglige ekspertise samt effektive planlægning og styring har vi udført disse opgaver med et for alle parter tilfredsstillende resultat. Vi lægger vægt på en professionel styring af tid, kvalitet og økonomi samt et godt samarbejde med alle involverede parter i byggeprocessen.

  


Vi efterstræber at tilføre vores projekter merværdi i form af engagement og kreativ sparring med bygherrer, samarbejdspartnere og andre interessenter. Vores brede kompetenceprofil gør os i stand til at tænke i helheder og inspirere udover projektets rammer. Vi ved, at et godt resultat bygger på den rette kombination af dialog, viden, innovation og erfaring. Dette sammenholdt med vores professionelle tilgang til de faglige løsninger giver gode og langtidsholdbare projekter.

Årsberetning 2020/2021 for Pihl Koncernen

Det har været et begivenhedsrigt år for Pihl Koncernen – herunder en betydelig organisk vækst, store prisstigninger på materialer samt engangsomkostninger til etablering af ny koncernstruktur og genopbygningen af BNS A/S. Alligevel er det lykkedes os at øge vores samlede omsætning med 45 % til 1,7 mia. kroner og opnå et resultat før skat på 72 mio. kroner, svarende til en overskudsgrad på 4,4 %.

Hent seneste årsberetning for Pihl Koncernen her.

Hurtigt i spil med Dalux

Kvalitetssikring

Inden en byggesag går i gang, udarbejder BNS A/S en kvalitetsplan, der tager udgangspunkt i udbudsmaterialet.
Gennem kvalitetssikringsarbejdet følges løbende op på overholdelse af de fastsatte krav.

BNS A/S’ erfaring er, at når denne kontrol udføres af de folk der til daglig er tættest på udførelsesstedet, giver det anledning til færre punkter på mangellisten før afleveringen.

Dalux er et digitalt og mobilt værktøj, som BNS A/S benytter i vores kvalitetssikring, foto-, video- og 3D-dokumentation. Fotodokumentation og registrering kan færdiggøres i én arbejdsgang på byggepladsen fra en telefon — helt tæt på udførelsen med andre ord.

Ved hjælp af en app opretter entreprenør/bygherre/underentreprenør en registrering. Det er vores erfaring, at pålideligheden højnes i væsentlig grad på denne måde, idet hver registrering efterlader et dataspor med dato og klokkeslæt. Vi sikrer os et overblik og en struktur, som alle parter nemt kan navigere i. De involverede parter kommer hurtigt i spil og en registrering kommer hurtigt videre til relevante parter.

Arbejdsmiljø og sikkerhed

BNS A/S tager sikkerhed alvorligt og har stor fokus lige fra projektering til udførelse.


Bæredygtighed

Det massive fokus på klimaændringer stiller nye krav til samspillet mellem bygherre, rådgivere og entreprenør.

Skal udledningen af CO2 bringes ned, må vores bygninger forbruge væsentligt mindre energi. Derfor har BNS skærpet fokus på at bæredygtige løsninger tænkes ind fra starten af og i hele byggeriets levetid.