top

Persondatapolitik / GDPR

Alle personlige oplysninger og data vil blive behandlet fortroligt og vil ikke blive videregivet til tredjemand.
Personlige data vil kun blive anvendt til internt brug, f. eks. til analyser af brugeradfærd.

BNS A/S videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse.

Oplysningspligt til kunder/leverandører

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

At BNS A/S er databehandler og ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.

At du er velkommen til at kontakte den persondataansvarlige hos os på telefon 45 88 75 65 eller mail bns@bns.dk.

At formålet med behandling af dine personoplysninger er:
- at udføre nybyggeri og renovering samt om- og tilbygninger i alle entrepriseformer samt holde dig orienteret om nyheder og byggeri
- at afklare indkøbsmuligheder
- at identificere samarbejdspartnere

At retsgrundlaget (hjemmel) for at vi behandler personoplysninger er den indgåede kontrakt inklusive udbudsmaterialet, arbejdsmiljølovgivning og forpligtelser som arbejdsklausuler.

At personkategorien af de oplysninger, vi gemmer, er:
- Almindelige - som navn og kontaktdetaljer
- Kun efter konkret vurdering: Fortrolige - som cpr.nr. i forbindelse med arbejdsklausul
- Kun efter konkret vurdering: Følsomme personoplysninger; ved ulykker kan vi få oplysninger om helbredstilstand på eksterne håndværkere

At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere som f.eks. offentlige myndigheder, hvor vi er forpligtet af lov, som SKAT, kommune, arbejdstilsyn, politi, 3F (ved tilsyn), bygherrer, rådgivere, underentreprenører, revisor og databehandlere.

At nogle af vores databehandlere er beliggende uden for EU/EØS - f.eks. i USA og de amerikanske databehandlere er på den af EU Kommisionen godkendte EU-US Privacy Shield liste. Befinder databehandleren sig i et ikke EU-godkendt land, så læs mere om dine muligheder på www.datatilsynet.dk.


Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har indsigts- og rettelsesret, det vil sige, at du når som helst kan anmode om at få indsigt i alle dine indtastede data på vores platform og berige/opdatere oplysningerne.

Du har ret til at anmode om sletning. Vi sletter alle oplysninger efter udløb af vores byggegarantiforpligtelse, hvilket i praksis vil sige 15 år, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest når eventuelle formueretlige krav er forældet. Ved udtagning til kontrol, hvor vi er underlagt arbejdsklausul, opbevares oplysningerne så længe undersøgelsen varer. Herefter bliver oplysningerne slettet.

Du har ret til begrænsning af behandling.

Du har ret til indsigelse. Det vil sige, at du i visse tilfælde har ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet: Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. Tlf. 33 19 32 00 eller e-mail dt@datatilsynet.dk - se eventuelt mere på www.datatilsynet.dk

Cookies på vores webside

Vi anvender ikke vedvarende cookies på vores webside.

©Copyright

Indholdet på denne hjemmeside er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres under nogen form - hverken helt eller delvist - uden skriftlig tilladelse fra BNS A/S.

Download eller kopiering af billedmateriale og/eller tekstmateriale er kun tilladt, såfremt der ligger en skriftlig tilladelse fra BNS A/S.

Varemærker/trademarks

Produkt- og virksomhedsnavne på dette websted kan være registrerede varemærker og beskyttede firmanavne. Disse anvendes kun til identifikation og forklaring.

Alle varemærker/navne tilhører de respektive ejere.