top

B. Nygaard Sørensen A/S

B. Nygaard Sørensen A/S er et aktieselskab, som blev etableret i 1987 af ingeniør Bent Nygaard Sørensen og Palle Willems. Mikkel Baastrup er administrerende direktør og udgør direktionen i firmaet. 

Generelt

B. Nygaard Sørensen A/S udfører total-, hoved-, stor- og fagentrepriser inden for nybyggeri, byfornyelse, ombygning og renovering.

Den overvejende del af B. Nygaard Sørensen A/S’ omsætning har altid været i offentlige og statslige byggerier, hvor vi har opført administrationsbygninger, laboratorier, plejeboliger, institutioner, skoler og idrætsfaciliteter. Disse opgaver har enten været renovering, nybyggeri eller en kombination.

Gennem tiden har B. Nygaard Sørensen A/S gennemført et stort antal renoveringer af andelsboligforeninger, ejerboligforeninger og almene boliger. Vi udfører alle former for renovering og ombygning af boligbyggerier, som kan omfatte byfornyelse, tag, facade, altaner, køkkener, udskiftning af installationer eller udenomsarealer og har stor erfaring og mange kompetencer på dette område.

Vi har stor erfaring inden for tidlige udbud, hvor vi indgår i tætte samarbejder/partneringaftaler med vores kunder og fungerer som konsulent med fokus på bygbarhed og overholdelse af budget. Et godt og tæt samarbejde vil resultere i en kortere projekteringstid, hurtigere byggetid, overholdelse af budget, bedre byggeri for kunden der matcher kundens krav og behov.

Denne samarbejdsform har vi gennemført med flere private og offentlige kunder, herunder kan nævnes Carlsberg Byen P/S og Danmarks Tekniske Universitet i Kongens Lyngby.

Med B. Nygaard Sørensen A/S’ høje faglige ekspertise samt effektive planlægning og styring har vi udført disse opgaver med et for alle parter tilfredsstillende resultat. Vi lægger vægt på en professionel styring af tid, kvalitet og økonomi samt et godt samarbejde med alle involverede parter i byggeprocessen. B. Nygaard Sørensen A/S beskæftiger ca. 65 funktionærer og 30 timelønnede.

  


Vi efterstræber at tilføre vores projekter merværdi i form af engagement og kreativ sparring med bygherrer, samarbejdspartnere og andre interessenter. Vores brede kompetenceprofil gør os i stand til at tænke i helheder og inspirere udover projektets rammer. Vi ved, at et godt resultat bygger på den rette kombination af dialog, viden, innovation og erfaring. Dette sammenholdt med vores professionelle tilgang til de faglige løsninger giver gode og langtidsholdbare projekter.


 

Egenproduktion

Tømrer- og snedkerarbejdet på B. Nygaard Sørensen A/S' projekter bliver ofte gennemført med egne tømrere og snedkere. Dette giver en smidig organisation, der kan reagere hurtigt og konsekvent i forbindelse med eventuelle uforudsete forhold i byggeriet. Vores egenproduktionsansatte har stor erfaring med byggerier, hvor der er stor mængde af beboer- og/eller brugerkontakt og er vant til at tage de fornødne hensyn når der arbejdes blandt beboere eller brugere.

På nuværende tidspunkt beskæftiger B. Nygaard Sørensen A/S 32 tømrere og snedkere og 6 lærlinge.


 

Hurtigt i spil med Ajour

Kvalitetssikring

Inden en byggesag går i gang, udarbejder B. Nygaard Sørensen A/S en kvalitetsplan, der tager udgangspunkt i udbudsmaterialet.
Gennem kvalitetssikringsarbejdet følges løbende op på overholdelse af de fastsatte krav.

B. Nygaard Sørensen A/S’ erfaring er, at når denne kontrol udføres af de folk der til daglig er tættest på udførelsesstedet, giver det anledning til færre punkter på mangellisten før afleveringen.

Ajour er et digitalt og mobilt værktøj, som B. Nygaard Sørensen A/S benytter i vores kvalitetssikring og fotodokumentation. Fotodokumentation og registrering kan færdiggøres i én arbejdsgang på byggepladsen fra en telefon — helt tæt på udførelsen med andre ord.

Ved hjælp af en app opretter entreprenør/bygherre/underentreprenør en registrering. Det er vores erfaring, at pålideligheden højnes i væsentlig grad på denne måde, idet hver registrering efterlader et dataspor med dato og klokkeslæt. Vi sikrer os et overblik og en struktur, som alle parter nemt kan navigere i. De involverede parter kommer hurtigt i spil og en registrering kommer hurtigt videre til relevante parter.


 

Social profil

B. Nygaard Sørensen A/S er meget bevidst om vores sociale ansvar og har derfor indgået samarbejdsaftale med EUC Sjællands Praktikcenter og G4S. Med samarbejdsaftalen med EUC Sjælland forsøger vi at opfordre og påvirke vores fagentreprenører til at ansætte en lærling i et kortere eller helt praktikforløb. G4S’ mentorordning er for en udsat gruppe af unge mennesker, som har brug for hjælp til at komme i gang igen. B. Nygaard Sørensen A/S ansætter en række af disse unge som for eksempel arbejdsmænd eller pladsmænd og bidrager derved til et ”turn-around” i deres tilværelse.

Arbejdsmiljø og sikkerhed

B. Nygaard Sørensen A/S tager sikkerhed alvorligt og har stor fokus lige fra projektering til udførelse.

Med støtte fra Forebyggelsesfonden under Arbejdstilsynet har B. Nygaard Sørensen A/S desuden gennemført et forløb med fokus på samarbejdet på tværs af relationer. Fælles, forankrede procedurer og mål er vigtige i forhold til et stærkt samarbejde. Ved hjælp af dem véd medarbejdere hvad der forventes af dem hvornår.

B. Nygaard Sørensen A/S vandt i 2016 ArbejdsmiljøPrisen i kategorien Psykisk arbejdsmiljø.

Yderligere skal det bemærkes, at B. Nygaard Sørensen A/S, som én af få danske entreprenørvirksomheder, er certificeret i henhold til DS/OHSAS 18001:2008+BEK 87 og alt miljøledelsesarbejdet udføres i overensstemmelse med de retningslinjer, som certificeringen indebærer. Ovenstående certificering og den klare arbejdsmiljøpolitik kombineret med en stor arbejdsindsats og fokus i alle ledelseslag har gjort, at B. Nygaard Sørensen A/S er blevet beriget med Arbejdstilsynets Krone Smile-ordning. 

 

Bæredygtighed

Det massive fokus på klimaændringer stiller nye krav til samspillet mellem bygherre, rådgivere og entreprenør.

Skal udledningen af CO2 bringes ned, må vores bygninger forbruge væsentligt mindre energi. Derfor har B. Nygaard Sørensen A/S skærpet fokus på at bæredygtige løsninger tænkes ind fra starten af og i hele byggeriets levetid.

For at styrke dette fokus har vi valgt at uddanne en central medarbejder i vores organisation som DGNB-konsulent. Denne konsulent vil kunne sparre og støtte vores byggeledere og projektledere i sager, som skal DGNB-certificeres, eller hvor der er særlig fokus på bæredygtighed i projekteringsfasen og udførelsesfasen.

B. Nygaard Sørensen A/S er medlem af den danske non-profit organisation Green Building Council Denmark, der har til formål at støtte udbredelsen af bæredygtighed i den danske byggebranche.


 
 

Omsætning

513 mio.

 

Soliditetsgrad

24 % 

 

Antal ansatte:

97