top

 

Lykkebo Skole, ny idrætshal - Valby

Totalentreprise
Bygherre: Københavns Kommune
Rådgivere: DOMUS Arkitekter A/S / NIRAS A/S
15 mio. ekskl. moms
835 m2
Marts 2010 — januar 2011

Nyopført idrætshal med tilhørende depoter og omklædning. 9 m høj halbygning mod nord sammenbygget med en lavere 5 m høj bygning mod syd. Bygningen åbner sig mod boldbanearealet med glaspartier i nordfacaden, hvorved der opstår en visuel sammenhæng til den øvrige skole og gårdrummet.