top

Miljø og sikkerhed

   B. Nygaard Sørensen A/S ønsker at skabe et arbejdsmiljø hvor viden og forståelse er med til at skabe tryghed og arbejdsglæde i hverdagen.


 

Arbejdsmiljøpolitik

Det er virksomhedens politik gennem et systematisk, forebyggende arbejdsmiljøarbejde at sikre, at ingen ansatte i virksomheden udsættes for større risici, end den bedste indsigt og viden berettiger til, samt at evaluere disse risici, så ingen ansatte kommer til skade eller pådrager sig arbejdsbetingede lidelser.

B. Nygaard Sørensen A/S ønsker specielt at gøre en indsats overfor sikkerheden på byggepladserne og det psykiske arbejdsmiljø for medarbejderne.

B. Nygaard Sørensen A/S forventer at arbejdsmiljø indgår som en integreret del af alle aktiviteter på alle niveauer i virksomheden og at alle ansatte tager ansvar for sig selv og andre gennem et positivt engagement i arbejdsmiljøarbejdet.

B. Nygaard Sørensen A/S vil til en hver tid leve op til gældende lovgivning og andre relevante bestemmelser vedrørende arbejdsmiljø. B. Nygaard Sørensen A/S vil samtidig arbejde for løbende forbedringer af arbejdsmiljøet i virksomheden.

Med udgangspunkt i nærværende politik fastlægges mål og handleplaner for forbedringer af arbejdsmiljøet.


 

 

Ansvar

Ledelsens repræsentant er ansvarlig for gennemførsel af den årlige revision af denne politik.

Ledelsens repræsentant er ansvarlig for at alle medarbejdere er bekendt med politikkens hensigt og indhold.

Medarbejdere hos B. Nygaard Sørensen A/S har pligt til at leve op til denne politik og deltage aktivt for at de opstillede mål nås.

Gyldighedsområde: Denne arbejdsmiljøpolitik gælder for alle B. Nygaard Sørensen A/S' aktiviteter.

Organisation

Klik her for at se vores arbejdsmiljøorganisation.

B. Nygaard Sørensen A/S er blevet arbejdsmiljøcertificeret i henhold til DS/OHSAS 18001:2008 samt Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1191 af 9. oktober 2013.

Klik her for at se certifikatet


 

Sikkerhed

Sikkerheds- og sundhedsarbejdet, herunder APV-arbejdet, forestås af virksomhedens arbejdsmiljøudvalg.

Arbejdsmiljøudvalget udarbejder vejledninger og øvrige instrukser af generel karakter og koordinerer sikkerhedsgruppernes arbejde på alle arbejdssteder. På arbejdspladserne ledes vore forpligtelser inden for sikkerhedsarbejdet af virksomhedens byggepladsleder og det organiseres i overensstemmelse med Arbejdsmiljøloven.

Ved dette arbejde vil vi sikre:

  • Åben kommunikation om arbejdsmiljømæssige påvirkninger
  • Mulighed for at sikkerhedsgrupperne selv er i stand til at løse de konkrete problemstillinger
  • Registrering af virksomhedens eventuelle arbejdsmiljøproblemer for derefter at rådgive sikkerhedsgrupperne i deres arbejde

Virksomheden lægger vægt på, at alle ansatte tager ansvar for sig selv og andre gennem et positivt engagement i sikkerheds- og sundhedsarbejdet i såvel arbejdsliv som privatliv.