top

 

Hvidovre Hospital - Hvidovre

Stor-/fagentreprise
Bygherre: Hvidovre Hospital
Rådgivere: Arkitektfirmaet MW A/S / Rambøll A/S
26 mio. ekskl. moms
13.700 m2 
September 2012 — juli 2013 

Byggeriet omfattede indretning af 2 taghuse på blok 1 og 2 til kontorer samt udskiftning af gulv og facadebeklædning i 14 lysgårde. Endelig blev der etableret nyt laboratorium samt nyt tappeområde til blodbanken.