top

AAB afd. 50 - Sjælør Boulevard - Valby

Hovedentreprise
Bygherre: Boligforeningen AAB
Rådgivere: DOMUS Arkitekter A/S / Orbicon A/S / Kragh & Berglund A/S
155,5 mio. ekskl. moms
4 blokke samt nyt fælleshus og LAR-anlæg — ca. 25.000 m2 
Januar 2014 — januar 2018

Arbejdet omfatter facadeisolering samt nye vinduer og altaner. Desuden udskiftes køkkenerne og de tekniske installationer. Yderligere bliver der foretaget lejlighedssammenlægning af 24 boliger. Der bliver desuden opført et nyt fælleshus samt etableret et omfattende LAR-anlæg der håndterer bebyggelsens regnvand på en bæredygtig vis.