top

 

 

BNS' prisvinder sætter fokus på Lean

Lige nu - som en ekstra julegave til os alle - glæder B. Nygaard Sørensen A/S sig over en af vores dygtige medarbejdere: Joachim Skovbogaard har vundet Lean Constructions Studiepris 2017. Tillykke!

Lean Construction-DK uddeler hvert år Studieprisen, der har til formål at honorere det studieprojekt i Danmark, der kan være med til at forbedre processerne i den danske bygge- og anlægsbranche. Prisen udløser et rejselegat på kr. 10.000. I år tilfaldt prisen B. Nygaard Sørensen A/S’ proceskoordinator, som fik den for sin undersøgelse af tid og spildtid på byggeprojekter.

Et speciale med potentiale

Joachim Skovbogaard blev for cirka et år siden færdiguddannet som civilingeniør og blev efterfølgende ansat som proceskoordinator i B. Nygaard Sørensen A/S. Blandt andet på baggrund af sin teoretiske og matematiske tilgang til planlægningsprocessen.

Vi har taget en pause fra juletravlheden for at ønske ham tillykke med prisen og for at høre mere om det arbejde, han nu bliver anerkendt for som prisvinder.

Fokus for dit speciale var noget med Lean - men hvad var det egentlig, du undersøgte?

"Jeg var interesseret i det, jeg havde hørt om lav effektivitet og dårlig udnyttelse af produktionstiden i byggebranchen. Så jeg foretog et tidsstudie over 6 dage, hvor jeg målte den andel af tid, en gruppe håndværkere brugte på produktion. Studiet viste, at håndværkerne brugte godt 1/3 af deres daglige tid på at producere. Men godt 2/3 af deres arbejde gik til "spilde". Der var måske overdreven venten eller lange transportafstande. Og selv om alle spild-aktiviteterne også var arbejde, så øgede de altså ikke værdien af byggeriet".

Og hvad kan man bruge den viden til?

"Hvis jeg skal sige det kort, så viste mit studie også, at de største produktivitetsgevinster lå i at forbedre planlægningen. Planlægningsfejl er ekstremt tidskrævende. Og spildaktiviteter er jo ofte frustrerende og føles overflødige, så det er i alles interesse at mindske denne andel. Så vi skal forbedre planlægningen for at kunne forbedre produktiviteten".
 

Studieprisen - og hvad så?

Ud over at glæde sig over prisen og den række af spændende projekter, han er involveret i, fordi specialet er blevet så vel modtaget, så fortsætter Joachim sit arbejde som proceskoordinator i B. Nygaard Sørensen A/S. Til daglig består det både i at udføre og supportere planlægningsarbejdet på byggesager samt holde kurser i Lean og - ikke mindst - i planlægningsværktøjet Last Planner System.

Som Joachim siger:

"Det er jo også planlægningen, jeg er ansat for at hjælpe med hos BNS. Og jeg håber, at alle snart kender Last Planner System og lokationsbaseret planlægning helt ud til fingerspidserne. Vi er i hvert fald godt i gang".

Det kunne man godt tro var en fin udgangsreplik fra prisvinderen, men der er ingen tvivl om, at Joachim har yderligere ambitioner med Last Planner Systems:

"Folk skal jo også forstå, at Last Planner System er mere end et værktøj. Det kræver faktisk, at man ændrer sit mind-set. For eksempel skal man fokusere mere på tillid end kontrol. Hvordan kan vi samle alle involverede om opgaven, så alle får lov til - og vil - tage ejerskab? Vi skal være klar til at overdrage ansvaret meget mere til dem, der er tættest på arbejdet", slutter Joachim.
 

'Det hele' betyder også noget for BNS

I B. Nygaard Sørensen A/S har Lean-arbejdet naturligvis været i gang i mange år. Men vi skal videre og tager udfordringen op.

Joachims chef, afdelingschef i B. Nygaard Sørensen A/S John Engelstrup, fortæller - med chefstolthed - at det også for B. Nygaard Sørensen A/S som virksomhed betyder meget, at en af vores gode folk modtager en Lean-pris:

"Branchen har brug for personer, som tør udfordre det, vi plejer at gøre, hvis vi skal opnå et anderledes resultat. Joachims tilgang til planlægning er teoretisk og matematisk, hvor for mange tager udgangspunkt i søm og skruer på grund af deres håndværksmæssige tilgang. Det at Joachim, groft sagt, ikke ved hvad en 2x4" er, kan næsten være befriende i drøftelse om planlægning, for det gør, at han bliver ved med at fokusere på planlægning og ikke lader sig distrahere af, om det er bygbart", siger John og tilføjer:

"Men der er ingen tvivl om, at Joachim med sin tilgang vil møde personer, som der lige skal arbejdes lidt med, for at de bliver omvendt. Det er ikke uden udfordringer at tænke anderledes i denne branche".

Men det er vi klar til i B. Nygaard Sørensen A/S. God jul og godt nytår.

                  

                   

                  

 
 
Joachim Skovbogaard har formidlet hovedpointerne i sit arbejde i en folder 'Lean renovering: Hvordan 2 minutter kan øge produktiviteten med 10 %' udgivet af Institut for ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet. Den kan du læse ved at klikke her.

Derudover er der udgivet en kronik i Ingeniøren under titlen: 'Derfor er spildtid på byggepladser en god nyhed'. Vi linker til kronikken her.