top

Illustrationer: Sweco Architects

BNS tildelt Digevang

BNS’ tilbud opfylder bygherres ønsker for Rehabiliteringshuset Digevang. Glæde hos totalentreprisens team: Sweco Architects, Norconsult og B. Nygaard Sørensen.

Bygherren Glostrup kommune og Bygherrerådgiver Kuben Management har tildelt projektet Rehabiliteringshuset Digevang til B. Nygaard Sørensen A/S. Byggeriet skal huse 24 midlertidige pladser og bygges som en tilknytning til ældrecenter Dalvangen. Tildelingen er sket på baggrund af en bedømmelse af pris, kvalitet og organisation.

Teamets bidrag til virkeliggørelse af visionen

Både B. Nygaard Sørensen A/S og Sweco - samt Norconsult, som er teamets ingeniør - er naturligvis meget glade for, at Glostrup kommune har taget godt i mod vores fine løsning.

Tilbudschef i B. Nygaard Sørensen A/S Jens Molter siger:

”Plejesektoren er jo både BNS’ og Sweco Architects’ kerneområde, og det er dejligt at få mulighed for at bruge vores kompetencer og erfaring. Rehabiliteringshuset Digevang er et spændende projekt og vi er glade for at bidrage til at gøre de fine visioner for byggeprojektet til virkelighed”.

Partner, arkitekt Morten Toft, Sweco Architects tilføjer:

”Vi synes, det er lykkedes godt at få arkitekturen og udeområderne tilpasset den eksisterende bygningsvolumen på en harmonisk måde. Og med udgangspunkt i at fremme og understøtte det plejende og aktive liv for borgerne og personalet”.

Rehabiliteringshuset har fokus på genoptræning og rehabilitering. Huset skal stimulere på mange planer – og skabe attraktive, trygge rum. Borgerne kommer der for at få det bedre. Huset skal være et sted, hvor de kan arbejde sammen med medarbejderne om dét mål - i en god ramme. Et vigtig skridt i processen er taget. Teamet glæder sig til at gennemføre projektet.

Illustrationer: Sweco Architects.


Plejesektoren er jo både BNS’ og Sweco Architects’ kerneområde, og det er dejligt at få mulighed for at bruge vores kompetencer og erfaring. Rehabiliteringshuset Digevang er et spændende projekt og vi er glade for at bidrage til at gøre de fine visioner for byggeprojektet til virkelighed.

Jens Molter, tilbudschef i B. Nygaard Sørensen A/S

Vi synes, det er lykkedes godt at få arkitekturen og udeområderne tilpasset den eksisterende bygningsvolumen på en harmonisk måde. Og med udgangspunkt i at fremme og understøtte det plejende og aktive liv for borgerne og personalet.

Partner, arkitekt Morten Toft, Sweco Architects

Rehabiliteringshuset har fokus på genoptræning og rehabilitering. Huset skal stimulere på mange planer – og skabe attraktive, trygge rum. Borgerne kommer der for at få det bedre. Huset skal være et sted, hvor de kan arbejde sammen med medarbejderne om dét mål - i en god ramme. Et vigtig skridt i processen er taget. Teamet glæder sig til at gennemføre projektet.

Illustrationer: Sweco Architects