top

 

 

Kontrakt i Carlsberg Byen

B. Nygaard Sørensen A/S’ direktør Mikkel Baastrup har nu underskrevet kontrakten på den udfordrende ombygning af det smukke bygningsværk, den tidligere aftapningsanstalt m.m., i Carlsberg Byen.

Kontrakten er et resultat af en længerevarende og meget spændende proces, der er foregået som et samarbejde efter Carlsberg By-modellen (tidlig inddragelse). Fra B. Nygaard Sørensen A/S har både Produktion og Tilbudsafdeling bidraget til videreudvikling af det projekt, der nu foreligger kontrakt på. Bidrag i form af bl.a. idéer til løsninger til det færdige projekt og økonomitilpasninger.


 

Fra administrationsbygning til ungdomsboliger og fælleshus

Projektet omhandler 36 lejligheder velegnet til ’det unge segment’ samt et fælleshus. Begge etableres ved en ombygning af Carlsbergs tidligere administrationsbygning. Bygningen blev oprindeligt opført i 1902 som aftapningsanstalt og har sidenhen haft forskellige funktioner. Visse dele af den er i dag karakteriseret som bevaringsværdig. Arkitekt på sagen er Dorte Mandrup. Ingeniør er Lyngkilde og Bisgaard står for Landskab. For B. Nygaard Sørensen A/S er det Afdelingschef Hans Erik Jensen, som har sagen, bistået af Tilbudsleder Steven Kloster Simonsen og Projektleder Niels Seiling Olsen.

På motiverne fra bygningen ses en gang med murede hvælvinger samt de store blyindfattede ruder. Disse smukke elementer restaureres og bevares i det færdige projekt.

Byggesten til udførelsen er lagt

Efter mange projektændringer undervejs – i et samspil mellem alle involverede – er kontrakten nu underskrevet og det reelle arbejde med udførelsen af byggeprojektet ved at gå i gang. Så der kan komme liv i det smukke bygningsværk igen.

På billedet ses direktør Mikkel Baastrup, B. Nygaard Sørensen A/S og administrerende direktør Jens Nyhus, Carlsberg Byen ved underskrivning af kontrakten.