top

 

 

PQ'et til to hovedentrepriser

Da juleferien stod for døren tikkede to prækvalificeringer ind, som Tilbudsafdelingen i BNS nu er i fuld gang med: CBS’ Student & Innovation House og Hejrevangens Boligselskab i Humlebæk.

Det er en god start på 2019 for B. Nygaard Sørensen A/S, som indtil videre kan føje to hovedentrepriser til de tilbud, der arbejdes på i årets første kvartal.

To spændende projekter

Student & Innovation House, Copenhagen Business School er en spændende transformation af den gamle politistation fra 1919 på Frederiksberg til et dynamisk studenter- og innovationshus. Bevaringsværdige tag og facader er nogle af komponenterne i byggesagen.

Byggesagen Hejrevangens Boligselskab afd. 5 & 6 omhandler blandt andet tag- og facaderenovering samt nye vinduer/døre i Humlebæk for 18 blokke, hvor beboerne bliver boende under udførelsen.

Entrepriser passer godt

Også her i den spæde begyndelse af et nyt år varetager Tilbudsafdelingen projekter i alle entrepriseformer: Hoved-, stor- og totalentrepriser. BNS er også involveret i - og vant til - udbudsformer med forhandling såvel som tidlig inddragelse. Ikke mindst hovedentrepriser med særlige komponenter bliver budt velkommen.

Som tilbudschef Jens Christian Molter siger:

- Disse to hovedentrepriser ligger rigtigt godt for os, blandt andet fordi de begge peger ind i erfaringsområder hos BNS: F.eks. med bevaringsværdige bygninger og beboerprocesser. Og naturligvis også fordi vores tømreregenproduktion vil kunne tilføre øget værdi til begge projekter.

Begge projekter bedømmes efter en vægtning af pris og øvrige ’bløde’ underkriterier dvs. ’det økonomisk mest fordelagtige tilbud’.