top

Pedershave - Frederikssund

Totalentreprise
Bygherre: Frederikssund Kommune
Rådgivere: White Arkitekter A/S / Aksel V. Jensen A/S
47,2 mio. ekskl. moms
2 700 m2
September 2015 — december 2016

Byggesagen, der udgør etape II af omsorgscentret, omfattede opførelse af 36 nye plejeboliger på i alt 2.700 m2.

Etape II blev opført i overensstemmelse med BR 2010.

I den eksisterende centerbygning blev personalefaciliteter ombygget. Der blev endvidere etableret et køkken.

Udenfor blev p-arealerne udvidet. Der blev etableret udearealer med henholdsvis belægninger og beplantning.

Centret er delt ind i bogrupper med hver 12 boliger. Hver bogruppe er formet i en vinkel omkring et fælles opholds- og spiserum med anretterkøkken. Derudover har hver bogruppe et grovkøkken, et vaskeri og et rengøringsrum.

Det eksisterende omsorgscenter Pedershave med 60 boliger, et servicecenter og et fælleshus ligger i den sydlige ende af Frederikssund. Det er opført, hvor der engang lå en firelænget gård, Pedersholm. Byggeriet har hvidpudsede vægge og røde tegltage og passer ind i området, hvor der i forvejen ligger flere hvidkalkede gårde med røde tegltage.