top
Illustration: Sweco Architects

Rehabiliteringshuset Digevang — Glostrup

Totalentreprise
Bygherre: Glostrup Kommune
Rådgivere: Kuben Management A/S / Sweco Architects / Norconsult
27 mio. ekskl. moms
1.595 m2
Januar 2019 — december 2019

Opførelse af nyt rehabiliteringshus som opføres som tilbygning til Ældrecenter Dalvangen og skal hænge naturligt sammen med det eksisterende byggeri og de øvrige omgivelser.

Rehabiliteringstilbuddet bestå af i alt 2 etager med 10 boliger på hver etage. Boenhederne samles omkring et fælles opholdsareal hvortil bygningens servicefunktioner tilknytter sig. Det skal føles trygt og velkomment at komme på rehabiliteringshuset.

Rehabiliteringshusets 2 etager byder på forskellige muligheder for ophold i forbindelse med gangarealerne. Centralt i huset, i forbindelse med det dobbelthøje spiserum og træningsfaciliteter, etableres en ekstra bred repos for ophold og aktiviteter. De fælles gangarealer er disponeret med henblik på korte arbejdsgange samt nærvær fra de enkelte boliger til husets fællesarealer.

Illustration: Sweco Architects

Illustration: Sweco Architects