top

Brønshøj Sportshal — København

Hovedentreprise
Bygherre: Københavns Kommune
Rådgivere: JJW Arkitekter A/S / Rambøll A/S
16,6 mio. ekskl. moms
1.000 m2
December 2015 — december 2016

Projektet omfattede en totalrenovering af den slidte og utidssvarende idrætshal. Renoveringen
inkluderede miljøsanering af bly, asbest og PCB.

Der blev etableret et nyt indgangsparti med elevator samt nye omklædnings– og kontorfaciliteter.

De tekniske installationer blev udskiftet.

Endelig undergik taget en gennemgribende renovering. Seks store ovenlys blev indbygget.

Brønshøj Sportshal blev opført i 1937.