top

Første spadestik på Seniorbofællesskabet Midgård

Kommende beboere var mødt forventningsfulde op, da de sammen med Furesøs borgmester og direktør for OK-Fonden tog det første spadestik til nyt seniorbofællesskab, som nu går i gang med BNS ved roret.

Trods truende sorte skyer holdt det tørt, da projektchef fra OK-Fonden Lennon Andersen bød velkommen til første spadestik på Seniorbofællesskabet Midgård i Farum. Blandt de inviterede var borgmester i Furesø Ole Bondo Christensen og direktør for OK-Fonden Eva Lunding Olsen, som begge holdt tale.

Afdelingschef hos B. Nygaard Sørensen A/S Hans Erik Jensen takkede i sin tale alle involverede i projektet og fremhævede deres engagement, indlevelse og det gode samarbejde.

Hans Erik benyttede også lejligheden til at invitere de kommende beboere til ”åbent hus arrangementer” undervejs i byggeriet, så de på tætteste hånd kan følge med i byggeriet af deres nye boliger. Så føles ventetiden måske knap så lang til når de første kan flytte ind til næste sommer.

Midgård kommer til at bestå af 29 boliger i tre størrelser. Det bliver en firelænget bebyggelse med en gårdhave i midten og blandt andet et fællesrum med køkken. Seniorbofællesskabet er et samarbejdsprojekt mellem Furesø Kommune, OK-Fonden og de kommende beboere.

Læs mere om projektet her.

Illustration: Mangor & Nagel Arkitekter