top

 

 

Prækvalificeret til Hyrdevænget Plejecenter

Der skal regnes på 2 storentrepriser på samme sag.

Ølstykke almennyttige Boligselskab v/DAB og Egedal Kommune har prækvalificeret BNS til at give tilbud på opførelsen af Hyrdevænget Plejecenter.

Vi er blevet prækvalificeret til både Storentreprise 1, Bygning og Storentreprise 2, Installationer.

Projektet omhandler opførelse af 78 almene plejeboliger med tilhørende fællesfaciliteter og kommunale servicearealer.