top

Nordsiden. Illustration: Christensen & Co Arkitekter A/S

Skævinge Kultur-, Idræts- og Fritidshus - Skævinge

Hovedentreprise
Bygherre: Hillerød Kommune
Rådgivere: Mangor & Nagel A/S / Christensen & Co Arkitekter A/S / Rambøll
2.865 m2
Juni 2021 — juli 2022

Byggesagen omfatter om-, til- og udbygning af Skævingehallen, hvor et område af den eksisterende hal nedrives og ny udvidelse mod nord og syd påbygges.

Sportshallens loft og tag udskiftes og der lægges nyt gulv. Store glaspartier giver indkig til livet i hallen. Et overdækket byrum kobler sig på huset, hvor man kan lege, træne og gøre ophold.

Den nye bygning kommer til at indeholde rum til blandt andet fitness, orangeri, spinning, musik- og øvelokale, foreningslokale samt multisal.

De fremtidige brugere af hallen vil være en række lokale interessenter, herunder skoler, foreninger og byens borgere.

 
Set fra Vest.

Illustration: Christensen & Co Arkitekter A/S

Forplads. Illustration: Christensen & Co Arkitekter A/S