top

Kontakt

Vi er altid kun et telefonopkald eller en e-mail væk, når du vil i kontakt med os.

Adresse

Stationsalléen 42, 2.
2730 Herlev

Cvr. nr.

10627583

Ring til os

45 88 75 65

Social Media

LinkedIn

Kontaktpersoner

Mikkel Baastrup

Adm. direktør
T: 21 25 40 88
E: mb@bns.dk


Administration/regnskab


Gitte Øverup

Administrations- og regnskabschef
T: 20 45 75 65
E: gov@bns.dk


Produktion


Hans Erik Jensen

Afdelingschef
T: 20 12 71 59
E: hej@bns.dk


Peter Poulsen

Afdelingschef
T: 23 33 25 65
E: ppo@bns.dk


Tjørn Djurhuus

Afdelingschef
T : 20 40 90 40
E: td@bns.dk


Egenproduktion


Klaus Peter Nielsen

Afdelingschef
T: 23 25 96 53
E: kpn@bns.dk


Tilbudsgivning total-, hoved-, storentrepriser
Markedsføring


Jens Christian Molter

Tilbudschef
T: 20 49 95 65
E: jm@bns.dk


Arbejdsmiljø/sikkerhed, kvalitet, materiel


Jens Dentov

Afdelingschef
T: 40 44 49 47
E: jd@bns.dk


Fakturakrav

For at sikre den smidigste behandling af modtagne fakturaer/kreditnotaer er det vigtigt, at nedenstående oplysninger fremgår af fremsendte fakturaer/kreditnotaer:

 • Afsenders cvr-nummer
 • Faktureringsadresse
 • Leveringsadresse
 • Betalingsoplysninger
 • B. Nygaard Sørensen A/S' cvr-nummer: 10627583

Købsreference skal udfyldes således:

 • For byggesager:
  Sags- og sagsopgavenummer skal udfyldes således: Sxxxx/xxx-xx
  Eksempel: S1114/230-10
   
 • For øvrige fakturaer:
  Indkøberinitialer/afdeling eller finanskonto/afdeling
  Eksempel: MEM/fælles
  Eksempel: 22010/fælles

Fra 1. oktober 2017 kan vi modtage fakturaer i OIOUBL-format. Vores EAN-nummer er 5790002418457.
Vi foretrækker at få fakturaerne i OIOUBL-format (meget gerne med fakturaen vedhæftet som pdf), men kan også modtage i pdf-format. I så fald skal dette ske til faktura@bns.dk. Hver pdf-fil må kun indeholde én faktura/kreditnota inklusive eventuelle underbilag. Underbilag må ikke fremsendes separat, men kun sammen med en faktura. Der må gerne sendes flere fakturaer i samme mail.

Kontoudtog, rykkere og anden korrespondance vedrørende bogholderiet bedes fremsendt til bogholderi@bns.dk.

Vi er lige her!