top

Jobmuligheder

Hos B. Nygaard Sørensen A/S søger vi løbende nye medarbejdere med solid faglighed, gode samarbejdsevner og engagement.

Praktikanter til foråret 2020

B. Nygaard Sørensen A/S vil i foråret 2020 ansætte konstruktør- og/eller ingeniørpraktikanter til på igangværende byggesager at bidrage helt eller delvis i følgende overordnede arbejdsopgaver:

 • Mængdeberegninger
 • Indhentning af tilbud, herunder deltagelse i opfølgende kontraktforhandlinger
 • Kvalitetssikring i Ajour
 • Stadeopfølgning
 • Udarbejdelse af projektspørgsmål til tilsyn/rådgivere
 • Deltagelse i bygge- og sikkerhedsmøder
 • Løsning af problemstillinger med håndværkere/projekterende

Ansættelse

Såfremt ovenstående har din interesse bedes der fremsendt ansøgning bilagt CV på mail til:

B. Nygaard Sørensen A/S
Att. Peter Poulsen - praktik@bns.dk
Stationsalléen 42, 2.
2730 Herlev

Endvidere kan der ligeledes rettes henvendelse til Peter Poulsen på tlf. 23 33 25 65 for yderligere oplysninger.

Ved ansættelse udarbejdes kontrakt og stillingbetegnelse angives som konstruktørpraktikant i en given og aftalt periode.

Egenproduktion

Det sker meget ofte at vi har brug for flere friske tømrere/snedkersvende.
B. Nygaard Sørensen A/S er inde i en positiv udvikling og har derfor løbende brug for flere håndværkere til at løse de mange forskellige opgaver inden for nybyggeri og renovering.

B. Nygaard Sørensen A/S tilbyder alle ansatte:

 • Indflydelse på hverdagen med planlægning af arbejdet

 • Ordentlige ansættelses- og arbejdsforhold

 • Arbejdstøj

 • Sociale arrangementer

 • Diverse firmaordninger


Du er meget velkommen til at kontakte Torben Jakobsen på mobil 20 32 24 81 for yderligere oplysninger.

Uopfordrede ansøgninger

B. Nygaard Sørensen A/S er en virksomhed med mange funktioner. Såfremt du mener at have en profil der passer til os, og ønsker at  søge uopfordret, kan dette gøres ved at sende en mail til job@bns.dk. I emnefeltet noteres det, hvilken jobfunktion du søger.

Af hensyn til GDPR beder vi om ikke at modtage ansøgninger direkte til personers mailadresser.

Enhver ansøgning behandles fortroligt.