top

Jobmuligheder

Hos B. Nygaard Sørensen A/S søger vi løbende nye medarbejdere med solid faglighed, gode samarbejdsevner og engagement.

Praktikanter til efteråret 2019

B. Nygaard Sørensen A/S vil i efteråret 2019 ansætte konstruktør- og/eller ingeniørpraktikanter til på igangværende byggesager at bidrage helt eller delvis i følgende overordnede arbejdsopgaver:

 • Mængdeberegninger
 • Indhentning af tilbud, herunder deltagelse i opfølgende kontraktforhandlinger
 • Kvalitetssikring i Ajour
 • Stadeopfølgning
 • Udarbejdelse af projektspørgsmål til tilsyn/rådgivere
 • Deltagelse i bygge- og sikkerhedsmøder
 • Løsning af problemstillinger med håndværkere/projekterende

Nedenstående byggesager er et udpluk af de sager, hvor der forventes at være plads til en praktikant:

Projektet Solkysten i Ishøj (nybyg – hovedentreprise)

B. Nygaard Sørensen A/S opfører i hovedentreprise for Ishøj Boligselskab 106 almene boliger og fælleslokaler, i alt 8.693 m2.

Projektet består af 2 bygningskroppe, en østlig og en vestlig blok. Den østlige blok omfatter 18 almene familieboliger og er i 2 etager, hvor boligerne i stueetagen er udført som tilgængelige boliger. Den vestlige blok har U-formede bygningskroppe, der varierer fra 2 til 5 etager og omfatter 88 almene familieboliger og fælleslokale.             

Projektet Nyt Hvidovre Hospital (nybyg – storentreprise)

Projektet er en større udvidelse af Hvidovre Hospital vest for det eksisterende hospital på Kettegård Allé. B. Nygaard Sørensen A/S står for facadelukningsentreprisen i storentreprise.

Udvidelsen udføres under hensyntagen til det eksisterende hospitals logistik og arkitektur.
Bygningen udføres iht. BR10, bygningsklasse 2020.

Projektet Møllebakken i Helsinge (nybyg – totalentreprise)

Der opføres 113 nye boliger udført som rækkehuse i 2 og 3 etager og etagebyggeri på et samlet bruttoareal på 10.000 m2 med tilhørende fælleshus, driftsfaciliteter og parkering.

Opgaven omfatter ligeledes landskabelig bearbejdning af alle grønne områder i bebyggelsen.

Projektet Seniorbofællesskabet Midgård i Farum (nybyg – totalentreprise)

Dette boligprojekt består af cirka 28 seniorboliger opdelt i 3 boligvarianter og tilhørende fællesfaciliteter. Boligerne bygger over de samme principper i varierende størrelser.

Bruttoarealet for nybyggeriet er cirka 2.400 m2 og cirka 1.200 m2 landskab.

Projektet opfylder ambitionerne om bæredygtigt byggeri jf. BR 2020-standarden og skal minimum certificeres til DGNB sølv.

Projektet BOLIV i Søborg (nybyg og renovering – hovedentreprise)

B. Nygaard Sørensen A/S er i gang med i hovedentreprise for Gladsaxe Kommune at nedbryde eksisterende bygninger på ca. 5.700 m2, opføre 78 almene boliger til fysisk og psykisk handicappede og renovere en række af de eksisterende bygninger.

BOLIV – Fremtidens Boliger og Liv på Kellersvej er en lille oase ”gemt” op til Motorring 3 i Søborg, hvor 78 boliger opføres fordelt på 6 blokke i 1-plan, som udføres i hesteskoform, på et samlet areal på ca. 5.700 m2 med tilhørende skure.

Renoveringsdelen består primært af ny indretning i større eller mindre omfang af en række af de eksisterende bygninger og skal foregå sideløbende med opførelsen af nybygdelen.

Projektet udføres fra februar 2018 til sommeren 2021 og det forventes at blive DGNB-certificeret til platin.

Ansættelse

Såfremt ovenstående har din interesse bedes der fremsendt ansøgning bilagt CV på mail til:

B. Nygaard Sørensen A/S
Att. John Engelstrup - praktik@bns.dk
Stationsalléen 42, 2.
2730 Herlev

Endvidere kan der ligeledes rettes henvendelse til John Engelstrup på tlf. 40 35 75 65 for yderligere oplysninger.

Ved ansættelse udarbejdes kontrakt og stillingbetegnelse angives som konstruktørpraktikant i en given og aftalt periode.

Egenproduktion

Det sker meget ofte at vi har brug for flere friske tømrere/snedkersvende.
B. Nygaard Sørensen A/S er inde i en positiv udvikling og har derfor løbende brug for flere håndværkere til at løse de mange forskellige opgaver inden for nybyggeri og renovering.

B. Nygaard Sørensen A/S tilbyder alle ansatte:

 • Indflydelse på hverdagen med planlægning af arbejdet

 • Ordentlige ansættelses- og arbejdsforhold

 • Arbejdstøj

 • Sociale arrangementer

 • Diverse firmaordninger


Du er meget velkommen til at kontakte Torben Jakobsen på mobil 20 32 24 81 for yderligere oplysninger.

Uopfordrede ansøgninger

B. Nygaard Sørensen A/S er en virksomhed med mange funktioner. Såfremt du mener at have en profil der passer til os, og ønsker at  søge uopfordret, kan dette gøres ved at sende en mail til job@bns.dk. I emnefeltet noteres det, hvilken jobfunktion du søger.

Af hensyn til GDPR beder vi om ikke at modtage ansøgninger direkte til personers mailadresser.

Enhver ansøgning behandles fortroligt.