top

Renovering

B. Nygaard Sørensen A/S udfører alle former for renovering og ombygning af boligbyggerier, kommunale byggerier, kulturhuse og erhvervsbygninger og har stor erfaring og mange kompetencer på dette område.

Vi har stor erfaring med byggerier, hvor der er en stor mængde af beboer- og/eller brugerkontakt og er vant til at tage de fornødne hensyn når der arbejdes blandt beboere eller brugere. Dette gælder både når det gælder varslinger, nøglehåndtering, mangler og information til beboere og brugere.

I forbindelse med vores renoverings- og ombygningssager udføres tømrer- og snedkerarbejdet som oftest med egne tømrere og snedkere. Dette giver en smidig organisation, der kan reagere hurtigt og konsekvent i forbindelse med eventuelle uforudsete konsekvenser i byggeriet.